Privacyverklaring

Studio Do kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Studio Do, omdat je deze zelf verstrekt bij het invullen van een contactformulier op de website en/of het invullen van een inschrijf- of intakeformulier of test. Studio Do kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Rekeningnummer
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt via het invullen van een formulier of het maken van één of meerdere testen
– Samenvattingen en rapportages die al dan niet naar jou verzonden worden voortvloeiende uit gesprekken met jou

 

BIJZONDERE/GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@studio-do.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

WAAROM HEBBEN WE DEZE GEGEVENS

Studio Do verwerkt jouw gegevens voor de volgende doelen:

 • Contact omtrent de verleende diensten en/of geleverde goederen
 • Verzenden van de nieuwsbrief (indien je je daarvoor hebt aangemeld)
 • Afhandelen van jouw betalingen
 • Het sturen van materialen
 • Je op de hoogte houden van wijzigingen van diensten en producten
 • Om diensten te kunnen leveren op gebied van workshops, coaching, (kleding) advies, training, consultancy, onderzoeken, etc. met de bijbehorende samenvattingen en rapportages.

 

HOE LANG GEGEVENS BEWAART

Studio Do bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor gegevens worden verzameld.

 • Gegevens voor facturatie: wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.
 • Reacties op artikelen op de website: zolang de website online is.
 • Referenties op de website: zolang de website online is.
 • Rapportage: zolang nodig is om de website te optimaliseren.
 • Persoonlijk klantdossier: zolang de optie open ligt dat je terugkomt voor vervolgadvies of coaching.
 • Inschrijfformulier naailes: tot het financieel boekjaar is afgesloten.

 

DELEN MET ANDEREN

Studio Do verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Deze derden kunnen inzage hebben in (een deel) van jouw persoonsgegevens. Waar nodig is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Derden waarmee Studio Do samenwerkt zijn:

 • La Posta: voor nieuwsbrieven en questionnaires
 • Google: voor online advertenties en inschrijf- en evaluatieformulieren
 • WordPress: website
 • Persoonlijke Kracht: voor het afnemen van tests en maken van gepersonaliseerde rapporten
 • Website designer
 • Boekhouder
 • Docenten en trainers die een workshop of training namens Studio Do geven.

 

COOKIES

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

ICTRecht: Achtergrond Cookiewet
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”
Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?”
Consumentenbond: “Cookies verwijderen”
Consumentenbond: “Cookies uitschakelen”
Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising”

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@studio-do.nl. Studio Do zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Studio Do neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via info@studio-do.nl. Studio Do is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Winselingseweg 16 (unit 55), 6541 AK Nijmegen
Telefoon: 06-44229406
E-mailadres: info@studio-do.nl
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 53711580

WIJZIGINGEN

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. Bekijk dit dus regelmatig indien je hier waarde aan hecht. Wijzigingen en verduidelijkingen zullen onmiddellijk van kracht zijn na plaatsing van een vernieuwde versie van het privacybeleid op deze pagina en de website.

Scroll naar boven